Ortopedia Elegante SA de CV

Onze eigentijdse lichtgewicht maat- en orthopedische schoenen maken lopen weer tot een plezier: het beste van het schoenmakersambacht, orthopedie, moderne technologie en vormgeving

Ortopedia Elegante is gesitueerd in het centrum van de Mexicaanse schoenindustrie, León in de staat Guanajuato. Wij bieden onze diensten aan aan consumenten die naar een oplossing zoeken voor hun voetklachten, aan specialisten die een mooie en medisch verantwoorde oplossing zoeken voor de voetklachten van hun patienten, en aan de orthopedische werkplaatsen die binnen redelijke termijn hun klanten van dienst willen zijn.

In deel I van dit document richten we ons tot de consument, in deel II tot de medisch specialist, en in deel III kunt u kennis maken met onze orthopedisch schoentechnicus.

DEEL-I: Heeft u meer leed dan plezier van uw voeten of loopt iedere bezoek aan schoenwinkel uit op een teleurstelling?

Wij leveren de volgende artikelen

<<< menu klant

Maat en orthopedische schoenen zijn individueel gemaakte schoenen op een individuele leest

Er zijn talloze redenen waarom veel mensen niet uit de voeten kunnen met bestaand, door de industrie geleverd schoeisel. Ziekten, ongevallen, aangeboren afwijkingen maar ook een bijzondere voetmaat kunnen maat- of orthopedisch schoeisel noodzakelijk maken.

Alle schoenen, dus ook maat- en orthopedisch schoeisel, worden gemaakt op een leest, een mal. Alvorens deze schoenen te kunnen maken dienen er dus eerst leesten vervaardigd te worden die exact in overeenstemming zijn met de aan de voet gemeten maten. Behalve dat de leest in overeenstemming moet zijn met de maten van de voet is het belangrijk dat de leest een zeker karakter heeft. Bijvoorbeeld klassiek of juist sportief.

Het verschil tussen maatschoenen en orthopedische schoenen zit daarin dat maatschoenen gemaakt worden voor gezonde voeten die maatschoeisel nodig hebben omdat goed passende schoenen voor deze voeten (bijvoorbeeld extra breed, smal, klein of groot) niet geleverd worden door de schoenindustrie.

Orthopedisch schoeisel daarentegen wordt vervaardigd als er sprake is van een voetprobleem in de vorm van pijn, een belangrijk maatverschil tussen linker en rechter voet, aangeboren afwijkingen in vorm of stand van de voet, restsituaties na ongevallen of operaties, deformaties t.g.v. ziekten enz.

Als er zoŽn aanleiding bestaat dan is, naast het vervaardigen van een paar schoenen waar u comfortabel en op natuurlijke wijze op loopt, onze grote zorg dat wij u een paar schoenen leveren dat zo normaal mogelijk oogt. Met andere woorden, ook al zijn uw voeten bijvoorbeeld links en rechts heel verschillend, er wordt altijd naar gestreefd deze verschillen te camoufleren. U wilt immers bepaald niet dat men al van verre ziet dat u speciaal schoeisel draagt. Om die reden houden wij bij het maken van ons produkt ook rekening met de mode van het moment en uw eigen voorkeuren.

<<< menu klant

Ons schoeisel

Bovendien

<<< menu klant

Goed passend schoeisel geeft de juiste steun en kan in veel gevallen voetklachten voorkomen.

Goed passend schoeisel biedt de voet voldoende bewegingsvrijheid en knelt dus nergens. Dit is daarom zo belangrijk omdat knellend schoeisel allerlei klachten in de hand werkt. Denk daarbij aan hamertenen, eksterogen, hallux valgus enz. Verder werkt te nauw schoeisel als een soort corset met als gevolg is dat de spierkracht in de voet minder wordt.

Te ruim schoeisel is minder erg dan te strak schoeisel. Te ruim schoeisel echter wordt door de drager over het algemeen niet als prettig ervaren en de ondersteuning van uw voeten is onvoldoende.

Is er echter sprake van een aandoening die een negatief effect heeft op de voeten of op het looppatroon dan neemt de noodzaak van goed passend schoeisel toe.

Twee voorbeelden: Reuma maakt lopen pijnlijk en moeilijk, de ziekte deformeert de voet meer en meer en de pijnklachten nemen toe. Juist bij reuma is het heel belangrijk dat de persoon in kwestie zolang mogelijk blijft lopen, maar dan moeten daarvoor wel de juiste voorwaarden geschapen worden.

Een voorbeeld van totaal andere orde is suikerziekte. Bij suikerziekte is er sprake van een gestoorde stofwisseling. Gevolg daarvan is dat wondjes minder snel genezen maar ook is er sprake van een verminderde waarneming van prikkels van buitenaf. Men voelt niet of de schoen knelt of schuift, vaak voelt men zelfs niet dat er een steentje in de schoen ligt. Met andere woorden: men loopt gemakkelijk zijn voet stuk zonder dat het opgemerkt wordt. Dit kan amputatie van bijvoorbeeld tenen noodzakelijk maken.

Dit zijn slechts twee van de vele voorbeelden waaruit blijkt hoe belangrijk goed schoeisel is en waarom soms moet worden overgegaan tot orthopedisch schoeisel.

<<< menu klant

Voor ieder ongemak met betrekking tot uw schoenen kunnen wij u van dienst zijn

In feite kunt u met elke klacht betreffende uw voeten bij ons terecht. Uiteraard is het niet voor elk probleem nodig om maat- of orthopedisch schoeisel te dragen, en in bepaalde gevallen zullen we u adviseren om naar een orthopedisch specialist te gaan.

Een snellere en goedkopere oplossing voor veel voetklachten is het dragen van individueel vervaardigde voetbedden. Hierbij denken wij aan: hielsporen, klachten ten gevolge van overbelasting van de voeten, lichte mate van hamertenen, geringe beenlengteverschillen, goed corrigeerbare platvoeten, lichte gradaties holvoeten, hallux rigidus en lichte mate van hallux valgus. Heel algemeen kan gesteld worden dat een individueel voetbed, exact op maat gemaakt, dat die delen van de voet benut die in orde zijn en de pijnlijke plekken ontziet, hier doorgaans een goede oplossing biedt. Omdat de voetbedden in confectieschoeisel gedragen worden maken wij ze zo dun mogelijk.

Andere klachten zoals een exostose (botaanwas) op de wreef of op de hiel kunnen verholpen worden door aanpassingen aan de schoen zelf.

Wanneer de problemen uitgebreider zijn en voortkomen uit een sterk afwijkende voetvorm of niet corrigeerbare voetstand, als er sprake is van uitval van bepaalde spieren of in het geval er een deel van de voet geamputeerd is, dan is maat- of orthopedisch schoeisel vaak de oplossing.

In bepaalde gevallen kunnen knieklachten met behulp van individuele voetbedden of speciaal schoeisel worden opgelost. Te denken valt aan o- of x-benen en klachten met betrekking tot instabiliteit van het kniegewricht.

<<< menu klant

U kunt kiezen uit legio mogelijkheden

Wij houden zoveel mogelijk rekening met uw wensen maar uiteraard ook met de beperkingen opgelegd door uw voetklacht.

Voetbedden worden zó gemaakt dat u ze in uw confectieschoenen kunt dragen.

Aanpassingen ten behoeve van beenlengteverschillen worden als het enigszins mogelijk is in uw schoenen verwerkt en bij grotere verschillen onder de schoenen. Wij gebruiken daarbij lichtgewicht materialen.

In individueel vervaardigd schoeisel is heel veel mogelijk. Alle kleuren en zeer veel modellen mits deze geschikt zijn voor de betreffende aandoening: het zal duidelijk zijn dat een voetamputatie waarbij het grootste deel van de voet werd weggenomen niet beschoeid kan worden met pumps, ook kan er geen dik leer gekozen worden als er sprake is van hamertenen.

<<< menu klant

Om tot een produkt te komen dat overeenstemt met uw smaak en uw voeten nemen we de volgende stappen. Voor het eerste paar schoenen:

Hierbij moeten wij wijzen op het tijdelijke karakter van de proefschoenen, deze dienen er alleen maar voor om pasvorm en functionaliteit te beoordelen, daarna worden ze weggegooid.

En voor het volgend paar schoenen:

<<< menu klant

Hoe kunt u gebruik maken van onze service en maatwerk?

We werken geheel volgens de voorschriften van uw arts en gaan daarbij als volgt te werk

<<< menu: [ klant ][ arts ]

Wij zijn voldoende uitgerust om voor het merendeel van de voetproblemen een adequate oplossing te vinden.

Mocht u van ver komen dan is het aan te raden dat u het nuttige met het aangename combineert. Derhalve is het belangrijk dat u weet hoeveel tijd wij nodig hebben voor uw eerste paar schoenen.

León, schoenencentrum van Mexico, ligt in de staat Guanajuato, centraal Mexico, met zijn prachtige historische steden als Guanajuato en San Miguel de Allende.U zou een bezoek aan ons kunnen combineren met een aangenaam verblijf in een gerieflijke hacienda in de bergen waar golfen, vissen, paardrijden enkele van de mogelijkheden zijn om uw tijd op aangename wijze door te brengen.

Om ter zake te komen, nu zullen we u de procedure uitleggen opdat u weet hoeveel tijd nodig is.

Samenvattend kunnen we dus stellen dat de minimaal benodigde tijd voor uw eerste paar maatschoenen 7 dagen á 8 dagen is. Uiteraard stellen wij ons flexibel op om een en ander in uw tijdschema in te passen. Zondagen zijn ook beschikbaar voor het opnemen van alle benodigde gegevens.

<<< menu: [ klant ][ arts ]

DEEL-II: Zoekt u het beste voor uw patienten om tot een oplossing van hun voetproblemen te komen?

Wij leveren de volgende artikelen

<<< menu arts

Maat en orthopedische schoenen zijn individueel gemaakte schoenen op een individuele leest

Wanneer wij over maat- en orthopedisch schoeisel spreken dan bedoelen we daarmee schoeisel dat op volledig individuele leest wordt gemaakt. Maatschoeisel is schoeisel voor mensen die goede, gezonde voeten hebben maar grote problemen ondervinden bij het schoenen kopen om de eenvoudige reden dat confectie schoeisel niet overeenstemt met de dimensies van hun voeten. Deze zijn bijvoorbeeld extreem smal, breed, groot of klein of er is sprake van een groot maatverschil tussen links en rechts.

Orthopedisch schoeisel daarentegen is vooral van toepassing als er ernstige voetklachten zijn t.g.v. ziekte, ongeval, deformiteiten enz. Orthopedisch schoeisel corrigeert het looppatroon, compenseert aandoeningen en camoufleert onvolkomenheden of verschillen tussen links en rechts.

Bij de modellering van onze schoenen maken wij vaak gebruik van optisch bedrog, bijvoorbeeld wanneer voeten extreem breed of klein zijn. Door de trucs van het optische bedrog toe te passen tonen de schoenen normaler.

<<< menu arts

Ons schoeisel

Bovendien

<<< menu arts

Onder deze rubriek geven wij een lijst van de meest voor komende voetproblemen en op welke wijze Ortopedia Elegante een oplossing biedt.

Patienten die aanpassingen nodig hebben aan hun confectieschoeisel, die om wat voor reden ook geen confectieschoeisel kunnen dragen, of die zoveel aanpassingen nodig hebben dat orthopedisch schoeisel de enige optie is.

Vaak komt voor dat een patient uit ijdelheid niet het juiste schoeisel draagt. Voor deze patienten zoekt Ortopedia Elegante een oplossing die esthetisch en medisch verantwoord is.

<<< menu arts

Hamertenen: deze hebben natuurlijk vooral ruimte nodig om druk tegen het bovenwerk van de schoen te voorkomen. Als het mogelijk is om de hamertenen te strekken door een goede voorvoetsteun dan wordt dit uiteraard gedaan. In veel gevallen echter is dit niet meer mogelijk en zal er ruimte in de schoen en eventueel zelfs orthopedisch schoeisel gemaakt moeten worden. In alle gevallen wordt er een goed ondersteunend voetbed vervaardigd om verder doorzakken van de voorvoet, dit is immers vaak de veroorzaker van de hamertenen, te voorkomen.

<<< menu arts

Pes planotransversus: een spreidvoet onderzoeken wij op de mogelijkheden van correctie en deze correcties passen wij toe zoveel als de voet dit toelaat. Om de voorvoet zoveel mogelijk te ontlasten brengen wij bovendien een gelengsteun aan uitgaande van het principe "een groter draagvlak verkleint de druk per cm2" Extra diepliggende kopjes van de metatarsalia met vaak eeltvorming en pijnklachten worden met extra aandacht vrij van druk gelegd.

<<< menu arts

Hielspoor: Om de hiel vrij van pijn te kunnen belasten ondersteunen wij het mediale geleng om doorveren van dit geleng en daarmee trekkrachten op de aponeurosis plantaris te voorkomen. Bovendien lokaliseren wij de exacte plaats van de hielspoor en leggen die drukvrij door alleen die plaats te verdiepen en te verzachten. Afgezien van de pijnlijke plek, die als het ware zweeft, draagt de hiel gewoon gewicht.

<<< menu arts

Valgusvoet: De valgusstand wordt optimaal gecorrigeerd als de voet dit toelaat. Bij kinderen tot zes jaar wordt alleen gecorrigeerd als de valgusstand teveel invloed uitoefent op de knie. Anders wordt eerst afgewacht of er na die leeftijd vanzelf een correctie optreedt. Dit is immers vaak het geval. Blijft deze correctie uit of is hij onvoldoende dan wordt getracht door middel van prikkeling onder het sustentaculum tali de voet zo te stimuleren dat er een blijvende correctie optreedt. Hier is sprake van een actieve correctie.

<<< menu arts

Varusvoet: Varusvoeten worden indien mogelijk optimaal gecorrigeerd door druk te geven voor en achter het basis os metatarsale 5. Het is hierbij van het grootste belang dat het mediale geleng niet teveel wordt ondersteund teneinde ruimte te geven om door te zakken, veroorzaakt door de laterale correctie.Indien nodig wordt de adductie van de mediale voorvoet door middel van een keerwandje tegengegaan, eveneens indien nodig wordt de voorvoet geproneerd. Op deze manier wordt de voet op drie plaatsen aangegrepen, vandaar de benaming driepuntsopstelling.

<<< menu arts

Spits-varusvoet: een spits-varusvoet vereist doorgaans een uitgebreidere opvang en vaak is orthopedisch schoeisel geïndiceerd. Bij een dergelijke voet gaat onze speciale aandacht uit naar een perfekte opvang van met name de laterale voetrand, het basis metatarsale 5 en goede stabilisatie van het hielbeen. Laterale schoring dient te voorkomen dat de voet steeds verder variseert en ook in stand stabiel is.

<<< menu arts

Amputaties: amputaties vragen, afhankelijk van de grootte uiteraard, vaak om orthopedisch schoeisel. Als er een of meer tenen werden geamputeerd kan het voldoende zijn om een zoolverstijving aan te brengen in combinatie met een kunstmatige afwikkeling. Als de amputatie ingrijpender was is het nodig orthopedisch schoeisel te dragen om de rest van de voet te beschermen, een normaal looppatroon te bewerkstelligen en om de taak van de gezonde voet te verlichten. Bij amputaties volgens Lisfranc of Chopart bestaat de keus tussen een flexibele aanvulling en een rigide aanvulling met kunstmatige afwikkeling. De keus wordt gemaakt op grond van leeftijd, fysieke conditie en cosmetische motieven. Er zal bijzondere aandacht zijn voor het littekenweefsel én voor de gezonde voet. Deze laatste moet nu immers extra hard werken en we willen niet dat deze in kwaliteit achteruit gaat. Altijd maken wij bij dergelijke voorzieningen gebruik van lichtge

<<< menu arts

Beenlengteverschillen: beenlengteverschillen kunnen op verschillende manieren worden gecompenseerd. Kleine verschillen tot 1 cm kunnen vaak in de schoen verwerkt worden. Bij grotere verschillen moet de rest aan de buitenzijde van de schoen bevestigd worden, waarbij altijd wordt bekeken of de hak van de schoen voor het te lange been lager gemaakt kan worden. Dit scheelt aanzienlijk in het gewicht. Om dezelfde reden werken wij met lichtgewicht materialen. Grote beenlengteverschillen maken de vervaardiging van speciaal schoeisel noodzakelijk. In die gevallen wordt zorgvuldig onderzocht wat de juiste stand is: het te korte been in spits of juist beide enkels in dezelfde positie. Beide opties hebben voor- en nadelen en het is dan ook belangrijk dat deze keus weloverwogen en in overleg met de klant wordt gemaakt.

<<< menu arts

Voetgrootteverschillen: voeten kunnen zo verschillend van grootte zijn (bijvoorbeeld ten gevolge van poliomyelitis) dat er overgegaan moet worden tot speciaal schoeisel. In dat geval zal altijd geprobeerd worden om de schoenen zoveel mogelijk even lang te maken terwijl er toch een goede omsluiting van de middenvoet en achtervoet gewaarborgd wordt. De leesten worden gemaakt als de voeten, dus een kleine en een grotere leest. Door middel van lichtgewicht materialen wordt er een modelleringsverlenging op de voering of op het supplement aangebracht.

<<< menu arts

Spasticiteit: is er sprake van spasticiteit dan gaat de voornaamste zorg er naar uit om de voeten zo te positioneren dat het spasme wordt geremd en de voeten optimaal bruikbaar zijn. Indien mogelijk dient door middel van het schoeisel voorkomen te worden dat door het spasme een spitsstand ontstaat. Hulpmiddelen hiervoor zijn enkelomsluitingen en tongverstijvingen. Door de diversiteit aan materialen kan er heel nauwkeurig gekozen worden voor de exacte mate van stijfheid, passend bij de ernst van het spasme.

<<< menu arts

Instabiele knie: Is de instabiliteit in voorwaartse richting het enige probleem, dan kan volstaan worden met een kunstmatige twee-fasenafwikkeling. Vaak echter is er sprake van een complex van factoren en dient er speciaal schoeisel vervaardigd te worden waar deze tweefasenafwikkeling dan in wordt verwerkt.

Is er sprake van zijwaartse instabiliteit dan is het nodig om de enkels te fixeren tot halve kuithoogte om stabiliteit te waarborgen.

<<< menu arts

Reuma: Zo complex als reuma en reumatische aandoeningen zijn zo eenvoudig kan de schoenopvang worden samengevat: a) een optimale pasvorm, b) drukvrij leggen van overbelaste voorvoet en hamertenen, en c) kunstmatige afwikkeling om pijnlijke flexie in de enkels en overdruk op de kopjes van de metatarsalia te voorkomen.

In ernstige gevallen kan gekozen worden voor twee typen opvang, één die de voet optimaal rust geeft als de reuma actief is en één die de voet meer laat werken als de reuma in rust is.

<<< menu arts

Suikerziekte: Omdat er bij suikerziekte sprake is van een kwalitatief mindere stofwisseling en een verstoorde waarneming van het oppervlakkige en diepe gevoel is het van het grootste belang dat schoenen voor deze klanten perfekt passen, nergens knellen maar ook niet schuiven door een overdaad aan ruimte. Knelpunten en schuifkrachten kunnen immers (en bij deze klanten bovendien vaak ongemerkt) wondjes veroorzaken die door de suikerziekte slecht genezen. Suikerziekte is vaak de oorzaak van onopgemerkte fracturen die ernstige misvormingen tot gevolg kunnen hebben, en soms zelfs perforeert het os naviculaire het mediale geleng. Deze wonden genezen slecht. Het is van het grootste belang dat een dergelijke wond geheel vrij van druk wordt gelegd, zweeft als het ware om zodoende de kans op genezing te bevorderen. Uitertaard is een goede wondbehandeling onontbeerlijk. Zo'n typische Charcotvoet kan bovendien geheel in rust worden gelegd door een z

<<< menu arts

Hallux valgus: mensen met een hallux valgus dienen vooral niet te puntig schoeisel te dragen. In lichte gevallen kan door middel van een orthese die 's nachts gedragen wordt en de hallux terugbrengt naar de oorspronkelijke positie, het proces vertraagd worden. Mensen met ernstige niet operabele halluces valgi kunnen met behulp van orthopedisch schoeisel zonder pijn lopen.

<<< menu arts

Hallux rigidus: lichte vormen van hallux rigidus hebben vaak voldoende baat bij een kunstmatige afwikkeling die de voet als het ware over de stijve grote teen heen helpt. Ernstiger gevallen, waaarbij ook sprake is van botaanwas op de dorsale zijde van de voet zijn vaak aangewezen op orthopedisch schoeisel. Kenmerken van het schoeisel zijn ruimte voor de dorsale zijde van het grondgewricht van de hallux en de plantairzijde van de groteteentop gecombineerd met een kunstmatige afwikkeling.

<<< menu arts

Hakvoeten: iemand met hakvoeten heeft de neiging achterover te vallen en dat is dan ook het eerste aspect dat opgelost dient te worden. Dit doen we door middel van een naar achteren uitgebouwde hak. Vertoont de hakvoet actieve dorsaalflexie die niet door de klant beïnvloed kan worden dan is een tongverstijving noodzakelijk. Om een kosmetisch aantrekkelijker schoen te maken laten we de hiel in de hak van de schoen zakken. Daardoor kan de schoen ter hoogte van de voorvoet platter blijven.

<<< menu arts

Spitsvoeten: worden in de meest neutrale stand beschoeid die de voet toelaat. Belangrijk bij spitsvoeten is uiteraard de opvang van de voorvoet omdat deze vrijwel het gehele gewicht draagt. Bij spitsvoeten passen we vaak een modelleringsverlenging toe op voering of supplement om de voorpartij van de schoenen links en rechts zoveel mogelijk gelijk aan elkaar te laten lijken.

<<< menu arts

Neuralgie van Morton: Bij deze aandoening staat de pijn, die wordt waargenomen als de voet in de schoen wordt samengeknepen, voorop. Deze pijn wordt veroorzaakt doordat een gevoelszenuw (tussen tweede en derde of derde en vierde middenvoetsbeentje) bekneld wordt.

Onze zorg is dus een voetbed te maken met een druppelvormige uitgesproken verhoging die de metatarsalia zoveel spreidt dat de aangedane zenuw ook in de schoen niet bekneld raakt.

Vanzelfsprekend moet de schoen voldoende breedte hebben omdat de aanpassing anders geen zin heeft.

<<< menu arts

Om een maatprodukt te leveren dat in alle opzichten voldoet aan de medische en esthetische eisen gaan we als volgt te werk

Voor een perfekt passend paar orthopedische schoenen hebben wij diverse gegevens nodig die verzameld worden door middel van een onderzoek van de voeten en het looppatroon, het nemen van de maten en van twee- en driedimensionale afdrukken. Op basis hiervan worden de leesten gemaakt. Omdat ieder paar voeten uniek is, zijn de leesten die gemaakt werden voor de klant ook uniek.

In deze leesten zijn twee belangrijke aspecten terug te vinden a) de aan de voet gevonden maten en specifieke eigenschappen b) het karakter van de leest, bepaald door het type schoen wat de klant graag wil hebben (bijvoorbeeld klassiek of juist sportief).

<<< menu arts

Als u uw patienten naar ons verwijst gaan wij te werk volgens boven beschreven procedure.

Als u als intermediair wilt optreden stellen we de volgende werkwijze voor. Voor het eerste paar schoenen:

Het eerste paar schoenen: U verzamelt de noodzakelijke gegevens volgens de door u en ons afgesproken richtlijnen: gedetailleerde beschrijven van de symptomen en het looppatroon, maatgegevens van beide voeten, afdrukken in twee, en indien nodig, in drie dimensies. Alle geschreven en twee-dimensionale gegevens kunnen per fax of per email verstuurd worden. Een gipsnegatief wordt vanzelfsprekend per koerier verstuurd. Zodra we de gegevens ontvangen hebben gaan we als volgt te werk:

We willen benadrukken dat het prototype slechts dient om de leest op pasvorm en de schoen op functionaliteit te beoordelen. Daarna heeft het prototype geen functie meer.

En voor het volgende paar schoenen:

<<< menu arts

DEEL III: Wilt u met onze orthopedisch schoenmaker kennismaken?

Toos Rook, de orthopedisch schoentechnicus van Ortopedia Elegante SA de CV genoot haar opleiding in Nederland en sloot deze af met het einddiploma. De Nederlandse opleiding tot orthopedisch schoentechnicus duurt 8 jaar en omvat alle technische aspecten van het beroep alsmede een uitgebreide medische scholing. Zij heeft 20 jaar ervaring en in die tijd werkte zij in diverse Nederlandse bedrijven, klein, middelgroot en groot. Haar laatste functie was die van opleider bij een dochteronderneming van Otto Bock.

Zij beheerst alle vaardigheden van het vak en spreekt naast Nederlands (haar moedertaal), Spaans, Frans en Engels.

<<< hoofdmenu